AGRO NOVA Co. LTD | Modern Agricultural Technologie

English | Deutsch | Russian

 

Disclaimer Agro Nova Co. LTD


Bij de samenstelling van deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat de geboden informatie en/of onderdelen verouderd of niet (meer) correct zijn. U kunt dus geen rechten ontlenen aan de geboden informatie. Wilt u extra zekerheid over het bedrijf, de producten en/of prijzen, neemt u dan contact met ons op.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
Dit geldt tevens voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de websites of informatie waarnaar door ons wordt verwezen.

Het is niet toegestaan (zonder toestemming van de ontwerper) onderdelen van de website te gebruiken voor andere websites of doeleinden. Het gebruikersrecht ligt alleen bij de ontwerper van deze website: Mark van Loon (contact via markvaloon@hotmail.com) .
De ontwerper is niet aansprakelijk voor het gebruik en de gevolgen van deze website.English
While writing this website we have taken best possible / utmost care. However, there is a possibility that information supplied and/or elements of this website have become outdated or are not (any longer) correct. No liability will be accepted for the information supplied herein.

Would you require additional certainty regarding the company, its products and/or prices, please contact us.
We are not liable for the consequences of the activities undertaken as a result of after visiting this website.
This is also true for the consequences of the activities undertaken as a result of after visiting these websites and the information referred to.

It is not allowed (without the designer's permission) to use parts or sections of this website for other websites or other purposes. The copyright is property of the website designer: Mark van Loon (contact the designer by e-mail: markvaloon@hotmail.com). The designer is not liable for the use of this website and following consequences.

 

 

Home | Site Map | Disclaimer | Contact | ©2007 AGRO NOVA Co. LTD
webdesign: markvaloon@hotmail.com